Cine beneficiază de CIC?

adrian-author
Da Adrian

Politica de confidentialitate a Spitalului de Obstetrica Ginecologie Dr A. Sbarcea din Brasov, ce a intrat în vigoare la data de 15 mai 2018, oferă detalii asupra colectării, stocării și utilizării datelor personale ale utilizatorilor care accesează sau interacționează cu website-ul www.maternitatea.ro. În acest articol, vom explora cine beneficiază de concediul și indemnizația pentru creșterea copilului, precum și de alte beneficii legate de îngrijirea și protecția copiilor, în conformitate cu legislația din România.

 • Beneficiile la care au dreptul persoanele care au în grijă copii cu vârsta de până la doi ani sau până la trei ani în cazul copilului cu handicap;
 • Tipurile de beneficii descrise: concediu și indemnizație pentru creșterea copilului, concediu și indemnizație pentru creșterea copilului cu handicap, stimulentul de inserție;
 • Cine poate solicita beneficiile: părinții firești, părinții adoptivi, persoanele care au încredințat copii în vederea adopției, tutorii legali, persoanele care au copii în plasament sau în plasament de urgență;
 • Cerinte pentru a beneficia de aceste beneficii: locuit împreună cu copilul, a avea domiciliul sau reședința în România, a fi înregistrat în evidențele veniturilor supuse impozitului în ultimii doi ani;
 • Valoarea indemnizației pentru creșterea copilului: între 1.250 RON și 8.500 RON lunar, în funcție de numărul de copii;
 • Documente necesare pentru obținerea beneficiilor: cerere și copii ale actului de identitate, certificatului de naștere al copilului, documente care atestă veniturile și suspendarea activității profesionale;
 • Plata indemnizației și a stimulentului de inserție: lunar, prin mandat poștal sau în contul personal;
 • Modalitatea de depunere a dosarului: la primăria comunei/orașului/sectorului în care aveți domiciliul sau reședința;
 • Perioada de acordare a indemnizației: până la 2 ani sau 3 ani în cazul copiilor cu handicap;
 • Modificările legislative din 2022: acordarea stimulentului de inserție pentru părinții care revin la serviciu mai devreme de 6 luni ale copilului;
 • Depunerea dosarului pentru indemnizație: la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) din localitatea de domiciliu.

Conform legislației din România, indemnizația pentru creșterea copilului (CIC) poate fi solicitată și obținută de către anumiți beneficiari. Iată cine poate beneficia de CIC:

Părinții naturali

Părinții biologici ai unui copil au dreptul de a solicita și primi CIC în România. Aceștia includ atât mama cât și tatăl copilului. Indiferent dacă sunt căsătoriți sau nu, părinții naturali pot beneficia de această indemnizație pentru a-și crește copiii în primii ani de viață.

Părinții adoptivi

Persoanele care adoptă un copil pot, de asemenea, beneficia de CIC. Acești părinți adoptivi primesc sprijin financiar pentru a-și crește copiii în perioada de adaptare și dezvoltare timpurie.

Persoanele care au încredințat copii în vederea adopției

Atunci când o persoană încredințează copilul în vederea adopției, aceasta poate solicita și primi CIC. Indiferent de relația cu copilul, persoana care a încredințat copilul primește sprijin financiar pentru a se asigura că acesta este bine îngrijit și susținut în timpul procesului de adopție.

Tutorii legali

Tutorii legali, persoanele desemnate să aibă grijă de un copil în absența părinților biologici, au dreptul de a solicita și primi CIC. Aceștia pot primi sprijin financiar pentru a asigura bunăstarea și dezvoltarea copilului în perioada de creștere.

Persoanele cu copii în plasament sau plasament de urgență

Persoanele care au copii în plasament sau în plasament de urgență pot beneficia de CIC. Acestea pot solicita și primi sprijin financiar pentru a oferi copiilor un mediu sigur și stabil în timpul perioadei de plasament.

Este important de menționat că beneficiarii CIC trebuie să îndeplinească anumite condiții, cum ar fi locuirea împreună cu copilul și având reședința în România. De asemenea, este necesară înregistrarea în evidențele veniturilor supuse impozitului în ultimii doi ani.

Concluzie

Indemnizația pentru creșterea copilului este o formă importantă de sprijin financiar în România. CIC poate fi obținut de părinți naturali, părinți adoptivi, persoane care au încredințat copii pentru adopție, tutori legali și persoane cu copii în plasament. Acest sprijin financiar ajută la asigurarea unei creșteri sănătoase și susținute pentru copii în primii ani de viață. Pentru a beneficia de CIC, este necesară depunerea unei cereri și însoțirea acesteia cu documente doveditoare.

FAQ

FAQ: Cele mai frecvente întrebări despre cic beneficiari

Cine beneficiază de concediul și indemnizația de creștere a copilului?

Persoanele care au dreptul la concediul și indemnizația de creștere a copilului sunt părinții firești, părinții adoptivi, persoanele care au încredințat copii în vederea adopției, tutorii legali sau persoanele care au copii în plasament sau în plasament de urgență. Aceste beneficii pot fi obținute doar dacă locuiți împreună cu copilul și aveți reședința în România.

Cât durează concediul și indemnizația pentru creșterea copilului cu handicap?

Concediul și indemnizația pentru creșterea copilului cu handicap se acordă pentru maximum doi ani, respectiv trei ani în cazul copiilor cu handicap. Concediul de îngrijire a copilului cu handicap poate fi prelungit până în momentul în care copilul împlinește vârsta de șapte ani, la cererea părintelui sau tutorelui.

Cum se acordă stimulentul de inserție?

Stimulentul de inserție este acordat părinților care își reiau activitatea profesională înainte de terminarea concediului de creștere a copilului. Valoarea acestui stimulent este de 1.500 lei pentru cei care revin la serviciu înainte de 6 luni de la nașterea copilului și de 650 lei pentru cei care revin după 6 luni.

Ce acte sunt necesare pentru a depune dosarul pentru indemnizația de creștere a copilului?

Pentru a depune dosarul pentru indemnizația de creștere a copilului, trebuie să prezentați următoarele acte:

 • Copii ale actului de identitate al părinților
 • Certificatul de naștere al copilului
 • Documente care atestă veniturile și suspendarea activității profesionale

Cum se plătesc indemnizația și stimulentul de inserție?

Indemnizația și stimulentul de inserție nu sunt impozitate și sunt plătite lunar prin mandat poștal sau în contul personal al beneficiarului.

Unde trebuie depus dosarul pentru indemnizația de creștere a copilului?

Dosarul pentru indemnizația de creștere a copilului trebuie depus la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) din localitatea de domiciliu.

adrian-author

Adrian este jurnalistul nostru loial, în căutare de răspunsuri la toate întrebările tale despre muzică, știri și anectode interesante.

Impărți

Lasă un comentariu