Cine beneficiază de înregistrarea unităților de cult?

adrian-author
Da Adrian

Legea nr. 30/2019 aduce modificări importante în Codul Fiscal și introduce noi facilități fiscale pentru plătitorii de impozit pe profit și impozit pe veniturile microîntreprinderilor care efectuează sponsorizări, dar numai dacă beneficiarii sunt înregistrați în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, configurând astfel o oportunitate de finanțare pentru ONG-uri și biserici.

Pentru cei cu timp limitat, iată principalele puncte de reținut:

 • Legea nr. 30/2019 aduce modificări Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și introduce noi reglementări privind facilitățile fiscale pentru plătitorii de impozit pe profit și impozit pe veniturile microîntreprinderilor care efectuează sponsorizări.
 • Începând cu 1 aprilie 2019, sponsorizările către entități nonprofit sau unități de cult pot fi deduse din impozitele datorate, doar dacă beneficiarii sunt înregistrați în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.
 • Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale este organizat de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și este afișat pe site-ul instituției.
 • Pentru a fi înscrise în registru, entitățile nonprofit sau unitățile de cult beneficiare trebuie să îndeplinească anumite condiții, cum ar fi activitatea în domeniul pentru care au fost constituite, îndeplinirea obligațiilor fiscale și depunerea situațiilor financiare anuale.
 • Legea nr. 30/2019 se aplică și persoanelor fizice, care pot redirecționa 3,5% din impozitul pe salarii și alte venituri către entități nonprofit sau unități de cult, înregistrate în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Cine beneficiază de Registrul Unităților de Cult

Legea nr. 30/2019 aduce modificări Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și introduce noi reglementări privind facilitățile fiscale pentru plătitorii de impozit pe profit și impozit pe veniturile microîntreprinderilor care efectuează sponsorizări. Începând cu 1 aprilie 2019, sponsorizările către entități nonprofit sau unități de cult pot fi deduse din impozitele datorate, doar dacă beneficiarii sunt înregistrați în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Procedura de înregistrare în Registrul Unităților de Cult

Pentru a fi înscrise în Registrul Unităților de Cult, entitățile nonprofit sau unitățile de cult beneficiare trebuie să îndeplinească anumite condiții, cum ar fi activitatea în domeniul pentru care au fost constituite, îndeplinirea obligațiilor fiscale și depunerea situațiilor financiare anuale. Cererea de înregistrare în Registrul Unităților de Cult se depune prin mijloace electronice, împreună cu certificatele de atestare fiscală eliberate de organele fiscale locale.

Legea nr. 30/2019 se aplică și persoanelor fizice, care pot redirecționa 3,5% din impozitul pe salarii și alte venituri către entități nonprofit sau unitățile de cult, înregistrate în Registrul Unităților de Cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Beneficiile înregistrării în Registrul Unităților de Cult

Înscrierea în Registrul Unităților de Cult aduce anumite beneficii atât pentru entitățile nonprofit și unitățile de cult, cât și pentru donatorii persoane fizice și persoane juridice.

 • Pentru entitățile nonprofit și unitățile de cult înregistrate, acestea pot beneficia de deduceri fiscale pentru sponsorizările primite din partea donatorilor. Aceste sponsorizări pot fi deduse din impozitele datorate, ceea ce înseamnă că beneficiarii vor primi o finanțare suplimentară pentru activitățile desfășurate.
 • Donatorii persoane fizice pot redirecționa 3,5% din impozitul pe salarii și alte venituri către entitățile nonprofit sau unitățile de cult înregistrate în Registrul Unităților de Cult. Astfel, donatorii vor contribui la susținerea activităților desfășurate de către aceste entități și vor beneficia de deduceri fiscale în același timp.
 • Pentru donatorii persoane juridice, sponsorizările făcute către entitățile nonprofit și unitățile de cult înregistrate în Registrul Unităților de Cult pot fi deduse din impozitele datorate. Aceasta reprezintă o oportunitate de a sprijini cauzele sociale și culturale de interes public, în timp ce se obține un beneficiu fiscal.

Cum se realizează înregistrarea în Registrul Unităților de Cult

Pentru a beneficia de facilitățile fiscale și deducerile prevăzute de lege, entitățile nonprofit și unitățile de cult trebuie să se înregistreze în Registrul Unităților de Cult.

 1. Depunerea cererii de înregistrare: Entitățile trebuie să depună o cerere de înregistrare prin mijloace electronice. Această cerere trebuie însoțită de certificatele de atestare fiscală eliberate de organele fiscale locale.
 2. Îndeplinirea condițiilor: Entitățile trebuie să îndeplinească anumite condiții pentru a fi înscrise în Registrul Unităților de Cult. Aceste condiții includ activitatea în domeniul pentru care au fost înființate și neaverea de obligații fiscale restante.
 3. Soluționarea cererii: Cererea de înregistrare va fi soluționată în termen de 10 zile. Dacă cererea este aprobată, entitatea va fi înscrisă în Registrul Unităților de Cult și va putea beneficia de facilitățile fiscale și deducerile prevăzute de lege.

În concluzie, Registrul Unităților de Cult oferă beneficii atât pentru entitățile nonprofit și unitățile de cult, cât și pentru donatorii persoane fizice și persoane juridice. Înregistrarea în Registrul Unităților de Cult este un proces important, care le permite entităților să obțină finanțare suplimentară și le oferă donatorilor oportunitatea de a contribui la cauzele sociale și culturale, în timp ce obțin beneficii fiscale. Pentru a beneficia de aceste facilități și deduceri fiscale, entitățile nonprofit și unitățile de cult trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de lege și să se înregistreze în Registrul Unităților de Cult.

FAQ

FAQ: Întrebări frecvente despre beneficiarii Registrului Unităților de Cult

Cine beneficiaza de Registrul unitatilor de cult?

Registrul unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale este destinat entitatilor nonprofit si unitatilor de cult care doresc sa beneficieze de facilitati fiscale pentru sponsorizari. Acestea pot fi organizatii religioase, culte neoprotestante si culte recunoscute, precum si orice organizatie nonprofit care indeplineste conditiile specifice.

Care sunt avantajele inscrierii in Registrul unitatilor de cult?

Inscrierea in Registrul unitatilor de cult aduce unele avantaje semnificative, atat pentru entitatile nonprofit, cat si pentru firmele sau persoanele fizice care efectueaza sponsorizari:
– Pentru entitatile nonprofit sau unitatile de cult: posibilitatea de a beneficia de finantare prin sponsorizari care pot fi deduse din impozitele datorate;
– Pentru firme si persoane fizice: posibilitatea de a deduce sponsorizarile efectuate catre entitati nonprofit sau unitati de cult din impozitele pe profit, pe veniturile microintreprinderilor sau pe salarii si alte venituri.

Care sunt conditiile pentru inscrierea in Registrul unitatilor de cult?

Pentru a fi inregistrate in Registrul unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale, entitatile nonprofit sau unitatile de cult beneficiare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
1. Sa desfasoare activitatea in domeniul pentru care au fost constituite, cum ar fi activitati caritabile, educative, culturale sau religioase;
2. Sa indeplineasca toate obligatiile fiscale si sa nu aiba restante sau datorii la stat;
3. Sa depuna situatiile financiare anuale pentru a demontra transparenta si buna gestionare a resurselor financiare.

Cum se depune cererea de inregistrare in Registrul unitatilor de cult?

Cererea de inregistrare in Registrul unitatilor de cult se depune prin mijloace electronice, pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF). In momentul depunerii cererii, entitatile nonprofit sau unitatile de cult trebuie sa anexeze certificatele de atestare fiscala eliberate de organele fiscale locale.

Cat de rapid se soluționează cererea de inregistrare?

Conform legislatiei, cererea de inregistrare in Registrul unitatilor de cult trebuie solutionata in termen de 10 zile de la data depunerii. In cazul in care cererea este aprobata, entitatea beneficiara va fi inscrisa in Registrul unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale.

Pe baza caror legi se realizeaza procesul de inregistrare?

Procesul de inregistrare in Registrul unitatilor de cult este reglementat de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. De asemenea, Ordinul ANAF nr. 819/2019 stabileste procedura detaliata pentru inregistrare. Aceste legi asigura transparenta si legalitatea in acordarea facilitatilor fiscale pentru sponsorizari catre entitatile nonprofit si unitatile de cult.

adrian-author

Adrian este jurnalistul nostru loial, în căutare de răspunsuri la toate întrebările tale despre muzică, știri și anectode interesante.

Impărți

Lasă un comentariu