Cine beneficiaza de majorari salariale de la 1072017?

adrian-author
Da Adrian

Ministerul Muncii propune majorări salariale pentru sectorul bugetar începând din luna august, beneficiind angajații din ministerele Culturii, Transporturilor și Institutului Național de Statistică, conform unui proiect de Ordonanță publicat pe site-ul ministerului și care vizează toate categoriile de personal bugetar. Aceste majorări salariale fac parte dintr-un proces gradual de creștere până în 2022 și au ca motivă criza generată de pandemia de COVID-19. Proiectul propus prevede, de asemenea, acordarea diferențelor salariale câștigate în instanță de sindicatele profesorilor pentru întregul corp didactic.

Pentru cei grăbiți, iată 5 puncte cheie de reținut:

  • Ministerul Muncii propune majorări salariale pentru sectorul bugetar începând din luna august;
  • Beneficiarii acestor creșteri salariale sunt angajații din ministerele Culturii, Transporturilor și Institutului Național de Statistică;
  • Proiectul de Ordonanță a fost publicat pe site-ul ministerului;
  • Proiectul prevede și acordarea unor majorări salariale pentru personalul din Institutul Național de Statistică și direcțiile regionale și județene de statistică;
  • Se propune acordarea unei majorări de 15% pentru complexitatea muncii pentru funcționarii publici și personalul contractual din Ministerul Culturii și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Începând cu data de 1 iulie 2017, anumite categorii de angajați și instituții vor beneficia de majorări salariale în România. Aceste majorări au fost propuse în cadrul unui proiect de Ordonanță și au ca scop îmbunătățirea nivelului de trai al angajaților și stimularea sectorului bugetar. Iată cine sunt acești beneficiari:

Angajații din sectorul bugetar

Majorările salariale prevăd acordarea unei părți din diferența dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017 și cel din decembrie 2021 pentru toate categoriile de personal bugetar, cu excepția funcțiilor de demnitate publică și personalului din administrația publică locală. Aceasta înseamnă că angajații din diverse instituții publice vor beneficia de aceste majorări salariale, printre care se numără angajații din ministerele Culturii, Transporturilor și Institutului Național de Statistică. De asemenea, majorările salariale se aplică și personalului din Institutul Național de Statistică și direcțiile regionale și județene de statistică.

Personalul din Ministerul Culturii și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Pentru funcționarii publici și personalul contractual din Ministerul Culturii și din Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, se propune acordarea unei majorări de 15% pentru complexitatea muncii. Aceasta înseamnă că acești angajați vor beneficia de o creștere a salariilor în funcție de nivelul de complexitate al activității pe care o desfășoară.

Profesorii și personalul didactic

De asemenea, un proiect de Ordonanță de Urgență a fost pus în dezbatere publică pentru a acorda diferențele salariale câștigate în instanță de mai multe sindicate ale profesorilor pentru toți profesorii din sistemul de învățământ. Aceasta vine în urma negocierilor cu Guvernul și se aplică atât personalului didactic din învățământul preuniversitar și universitar de stat, cât și personalului didactic pensionat și cel salarizat în sistem de plată cu ora. Suma exactă pe care o va primi fiecare cadru didactic nu este inclusă în proiect, dar se prevede actualizarea acestora cu indicele inflației în vederea unei creșteri juste a salariilor.

Limitele și motivarea majorărilor salariale

Este important de menționat că aceste majorări salariale vor fi aplicate în limitele bugetului alocat pentru cheltuielile de personal. Ele vin ca urmare a crizei actuale generate de pandemia de COVID-19, care a dus la dezechilibre la nivel macroeconomic și la vulnerabilizarea unor categorii de persoane. Prin acordarea acestor majorări, se dorește consolidarea sectorului bugetar și îmbunătățirea condițiilor de muncă ale angajaților.

În concluzie, majorările salariale începând cu data de 1.07.2017 vor beneficia personalului din sectorul bugetar, angajaților din Ministerul Culturii și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, precum și profesorilor și personalului didactic. Aceste măsuri au ca scop îmbunătățirea nivelului de trai al angajaților și stimularea sistemului de învățământ și a sectorului bugetar în România.

FAQ

Întrebări frecvente (FAQ) legate de beneficiarii majorărilor salariale de la 1.07.2017

Cine beneficiază de majorări salariale de la 1.07.2017?

Profesorii din sistemul de învățământ, atât cei din învățământul preuniversitar și universitar de stat, cât și cei pensionați și cei salarizați în sistem de plată cu ora, vor beneficia de majorări salariale începând cu data de 1 iulie 2017. Această măsură se aplică în urma adoptării unui proiect de Ordonanță de Urgență pus în dezbatere publică și vizează acordarea diferențelor salariale câștigate în instanță de mai multe sindicate ale profesorilor pentru toți profesorii din sistemul de învățământ.

De ce au decis instanțele să acorde aceste diferențe salariale profesorilor?

Decizia instanțelor de acordare a diferențelor salariale profesorilor a fost luată pe baza unor acțiuni în instanță inițiate de mai multe sindicate ale profesorilor. Aceste acțiuni au avut ca scop obținerea platii diferențelor salariale pentru perioada 2017 – 2021, în care statul nu a efectuat plata acestora. Instanțele au considerat că profesorii au dreptul la aceste diferențe salariale și au decis că statul trebuie să le plătească.

Care este valoarea diferențelor salariale și cum se vor plăti?

Valoarea exactă a diferențelor salariale pe care profesorii urmează să le primească nu este specificată în proiectul de Ordonanță. Cu toate acestea, proiectul prevede că aceste diferențe vor fi actualizate cu indicele inflației și că statul va plăti 5% din sumele cuvenite profesorilor în acest an. Plățile vor fi eșalonate pe o perioadă de 5 ani, astfel încât profesorii vor primi diferențele salariale în 5 rate. Prima rată, care va fi plătită în acest an, reprezintă doar 5% din suma totală.

Care sunt categoriile de personal bugetar care vor beneficia de majorările salariale propuse de Ministerul Muncii?

Conform unui proiect de Ordonanță publicat pe site-ul Ministerului Muncii, majorările salariale propuse vor viza angajații din ministerele Culturii, Transporturilor și Institutului Național de Statistică. Aceste creșteri salariale vor fi acordate pentru toate categoriile de personal bugetar din aceste instituții, cu excepția funcțiilor de demnitate publică și personalului din administrația publică locală. De asemenea, proiectul prevede și majorări salariale pentru personalul din Institutul Național de Statistică și direcțiile regionale și județene de statistică.

Care sunt motivele pentru care se propun aceste majorări salariale în sectorul bugetar?

Propunerea de acordare a majorărilor salariale în sectorul bugetar vine ca urmare a crizei actuale generate de pandemia de COVID-19. Această criză a provocat dezechilibre la nivel macroeconomic și a vulnerabilizat anumite categorii de persoane. Prin acordarea acestor majorări salariale, se urmărește să se atenueze impactul negativ al crizei asupra angajaților din sectorul bugetar și să se aducă un echilibru în această perioadă dificilă. Aceste creșteri salariale fac parte dintr-un proces gradual de creștere a salariilor din sectorul bugetar, prevăzut până în 2022.

adrian-author

Adrian este jurnalistul nostru loial, în căutare de răspunsuri la toate întrebările tale despre muzică, știri și anectode interesante.

Impărți

Lasă un comentariu