Cine beneficiază de transport gratuit cu trenul?

adrian-author
Da Adrian

Știai că elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiază de mers cu trenul gratuit în România? Află mai multe despre această facilitate și despre cum pot beneficia și studenții de tarife reduse la transportul feroviar intern!

Pentru cei care sunt presați de timp, iată cele 5 puncte-cheie de reținut:

  • Elevii beneficiază de gratuitate la transportul feroviar intern în România, la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic.
  • Studenții beneficiază de tarif redus cu 50% la transportul intern feroviar în toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic, înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență în instituțiile de învățământ superior acreditate din România.
  • Documentele necesare pentru elevi includ carnetul de elev vizat pentru anul școlar în curs și adeverința doveditoare pentru elevii din clasele pregătitoare.
  • Pentru a obține abonamente de călătorie lunare cu număr nelimitat de călătorii gratuite, elevii trebuie să se adreseze caselor de bilete dotate cu sistem de emitere electronică a legitimațiilor de călătorie.
  • În tren, elevii trebuie să prezinte legitimația de călătorie gratuită valabilă, carnetul de elev vizat și în unele situații, un act de identitate.

Beneficiarii gratuității la transportul feroviar intern

Conform legislației în vigoare, există anumite categorii de persoane care beneficiază de transport gratuit sau reduceri la călătoriile cu trenul în România. Aceste beneficii sunt disponibile atât pentru elevi și studenți, cât și pentru anumiți grupuri de persoane cu nevoi speciale sau statut special.

Elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat

Potrivit legii, elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiază de gratuitate la transportul feroviar intern în România. Aceștia pot călători gratuit la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic. Pentru a beneficia de această gratuitate, elevii trebuie să dețină o legitimație de călătorie gratuită sau abonament lunar gratuit. Aceste documente pot fi obținute de la casele de bilete, personalul de tren, online sau automatele de vânzare legitimații de călătorie. La verificarea legalității călătoriei în tren, elevii trebuie să prezinte aceste documente împreună cu carnetul de elev vizat pentru anul școlar în curs și un act de identitate. Dacă nu prezintă documentele necesare, vor fi tarifați la un tarif majorat de taxare în tren.

Studenții din învățământul superior acreditat

Studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență în instituțiile de învățământ superior acreditate din România beneficiază de tarif redus cu 50% la transportul intern feroviar. Această reducere se aplică la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic. Studenții cu mențiuni speciale pot obține și legitimații de călătorie gratuite sau abonamente lunare gratuite. Pentru a beneficia de aceste facilități, studenții trebuie să prezinte legitimația de călătorie și documentele justificative la verificarea în tren. În caz contrar, vor fi tarifați la tariful majorat de taxare în tren.

Persoanele cu nevoi speciale

Persoanele cu handicap, revoluționarii, veterani de război și cei persecutați din motive politice sau etnice beneficiază de gratuitate la călătorie cu trenurile de orice rang. Pentru a beneficia de aceste facilități, aceste persoane trebuie să prezinte actele doveditoare necesare.

Modalități de obținere a legitimațiilor de călătorie gratuite

Legitimațiile de călătorie gratuite pentru elevi și studenți pot fi obținute de la casele de bilete din stațiile de cale ferată cu personal propriu și agențiile de voiaj CFR. De asemenea, acestea pot fi emise și prin automatele de bilete ale CFR Călători și online, după confirmarea calității de elev sau student la casele de bilete.

Conclusion

Gratuitatea la transportul feroviar intern în România se aplică elevilor din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat și studenților înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență în instituțiile de învățământ superior acreditate. Persoanele cu nevoi speciale și anumite categorii de persoane speciale mai beneficiază de facilități la călătoriile cu trenul. Pentru a beneficia de aceste gratuități sau reduceri, este necesar să se prezinte documentele necesare la verificarea în tren.

FAQ

FAQ: Cine beneficiază de transport gratuit cu trenul?

Cine beneficiază de călătorii gratuite cu trenul în România?

Elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiază de gratuitate la transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic. Aceasta înseamnă că elevii din clasele pregătitoare până la liceu pot călători gratuit cu trenul în România.

Ce documente sunt necesare pentru a beneficia de gratuitate la călătoriile cu trenul?

Pentru a beneficia de gratuitate la călătoriile cu trenul, elevii trebuie să dețină o legitimație de călătorie gratuită sau un abonament lunar gratuit. Aceste documente pot fi obținute de la casele de bilete din stațiile de cale ferată cu personal propriu, de la personalul de tren, online sau prin automatele de vânzare legitimații de călătorie. Elevii trebuie să prezinte aceste documente împreună cu carnetul de elev vizat pentru anul școlar în curs și un act de identitate la verificarea legalității călătoriei în tren.

Ce se întâmplă dacă elevii nu prezintă documentele necesare?

Dacă elevii nu prezintă documentele necesare la verificarea legalității călătoriei în tren, vor fi tarifați la un tarif majorat de taxare în tren.

Studenții beneficiază de gratuitate la călătoriile cu trenul?

Studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență în instituțiile de învățământ superior acreditate din România beneficiază de tarif redus cu 50% la transportul intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic. Studenții cu mențiuni speciale pot beneficia și de legitimații de călătorie gratuite sau abonamente lunare gratuite.

Care sunt documentele necesare pentru studenți în cazul călătoriilor cu trenul?

Pentru a beneficia de tarifele reduse la călătoriile cu trenul, studenții trebuie să prezinte legitimația de călătorie și documentele justificative, precum legitimația de student vizată pentru anul universitar în curs sau adeverința care atestă calitatea de student.

Ce alte categorii de persoane beneficiază de facilități la călătoriile cu trenul?

Alte categorii de persoane care beneficiază de facilități la călătoriile cu trenul în România includ pensionarii, persoanele cu handicap, revoluționarii, veterani de război și cei persecutați din motive politice sau etnice. Pentru a beneficia de aceste facilități, aceste persoane trebuie să prezinte actele doveditoare necesare.

adrian-author

Adrian este jurnalistul nostru loial, în căutare de răspunsuri la toate întrebările tale despre muzică, știri și anectode interesante.

Impărți

Lasă un comentariu